By

wendisches-myc
Eröffnung: 01.04.2022 um 18:00 Uhr Wšych luźi zjadnośujo w nalěśu wjasele wó nowo zachopjonem casu swětła a kóńcu śamnoty. Pśiroda wócuśujo a z prědneju zelenju pśiběraju naźeja, motiwacija a energija. Wó ten cas pśědu se wjelerake nałogi tatańskego a kśesćijańskego póchada, kenž se až do źinsa woplěwaju. W nalětnych a jatšownych nałogach graju jajo, zeleń,...
Continue Reading
Wustajeńca Serbskego muzeja jo nadalej za Was wótcynjona. Pšosym glědajśo, až płaśi Korona-pandemije dla pšawidło 2G.
Continue Reading
Eröffnung: 08.10.21 um 18:00 Uhr Als Gäste/ako gósći/jako hosćo: Steffi und Stefan Hannusch, Firma „SerbskiKonsum“, Berlin Musikalische Umrahmung/muzikowe rozwjaselenje/hudźbne přinoški: Gruppe „Kula Bula“ Znajaŕ serbskich stawiznow póznajo w titlu noweje wustajeńce prědne pómjenjenje Serbow ako „Surbi“ w chronice Fredegara na lěto 631. A howacej jo to napšawdu kradu pisana zběrka ako wótegrono na głowne pšašanje:...
Continue Reading
Wendisches Museum Cottbus  ab 22. Mai 2021 wieder für Besucher geöffnet Nach umfangreicher Sanierung und Neugestaltung eröffnete das Wendische Museum am 27. Oktober 2020 neu, musste jedoch bereits Anfang November auf Grund der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wieder geschlossen werden. Wir freuen uns heute umso mehr, Sie wieder in unserem Haus und der...
Continue Reading
  Fotograf Thomas Kläber pśedstajijo něźi 50 wuzwólonych carno-běłych fotografijow z 50 lět swójeje źěłabnosći. Nastali su te fota w jogo rodnej jsy Beyern (wokrejs Łobjo-Halštrow) a w serbskich jsach Dolneje Łužyce. W tych fotografijach su realne žywjeńske wobstojnosći wiźeś. Dokumentěrujo se wejsańske žywjenje – zgromadnosć, źěło, tradicije, wašnja, engagement a to wšedne – z...
Continue Reading
„… identita jo out. Jo z mody pśišła. Co ga by było „w moźe“, gaž nic moda sama? Ta jo pśecej „IN” – pó definiciji. Identita a moda – napśeśiwny pórik?“ Wim Wenders ‧ „Aufzeichnungen von Kleidern und Städten“ ‧ 1989 Wuglĕdy – Perspektiven pokazuju urbańske žywjenje mjazy nałogami a změnu, póstupom a tradiciju. Pśez...
Continue Reading
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.