Serby

Słowjany twórje z něźi 40 procentami wobydlaŕstwa nejwětšu rěcnu kupku w Europje. Mjazy nimi wobglědaju se Łužyske Serby ako nejmjeńšy źěl gromaźeństwa słowjańskich narodow. Wóni słušaju kaž Pólaki, Čechy, Słowaki a Kašuby k Pódwjacornym Słowjanam.

Na teritoriju jadnasćo ze 16 źinsajšnych nimskich zwězkowych krajow su něga awtochtone Słowjany sedlili. Jich pótomniki daju se mimo wuwześa we wšyknych zwězkowych krajach ZRN namakaś. Tysace słowjańskich městnych mjenjow w Nimskej wobznanje až do źinsajšnego něgajšne mócne zasedlenje Słowjanow. Dwanastki słowjańskich rodow su se něźi wót casa Karla Wjelikego až do 12. stolěśa wójaŕski pódejśpili a christianizěrowali.
Wót wšych wjelikich połobskich słowjańskich rodowych zwězkow su jano Serby w Górnej Łužycy (pótomniki Milcanow) a w Dolnej Łužycy (pótomniki Łužycanow) zamógli, až do źinsajšnego swóju rěc, swóje nałogi ako teke swójske etniske wědobnje a stakim swóju identitu zachowaś. To jo se jim zglucyło pśez stolěśa pód zwětšego njepśigódnymi wobstojnosćami.
Dolna Łužyca jo pódpołnocny źěl Łužyce. Teritorium Łužyce, kenž jo něga był wobgranicowany wót Sprjewje w pódpołnocy, wót Bobra w pódzajtšu, Carnego Halštrowa w pódpołudnju a Dubny w pódwjacoru, jo był w něgajšnem casu wót wšakorakich serbskich rodow wobsedlony.
Pómjenowanje Łužyca póchada wót staroserbskego słowa ług, to jo bagnita, gólkata nižyna. Z togo jo nastało mě roda how bydlecych Lunsizi, Lunsizani, Lusizi abo Lusizer, to groni Łužycanarjow.
Sami se w swójej rěcy mjenuju Serby (nimski: Sorben abo Wenden), Nimce su jim za wětšy źěl gronili Wenden. Toś to pómjenowanje namakajo se južo pla romskich zapisowarjow stawiznow, kótarež su wšykne jim njeznate rody pómjenowali ako Veneti.
Słowo Wenden zacuwa se w Górnej Łužycy wót wětšyny luźi pśecej hyšći ako wótgódnośece a se togodla lěbda wužywa. Dolnołužyske Serby wužywaju za sebje w nimskej rěcy wobej słowje Sorben a Wenden rownogódnje a rownopšawnje.
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.