“Als des Ei aufbrach, das Licht ins Land zu tragen / Ako jo se z jaja swětło wupacyło do kraja.” 01.04.2022 – 19.06.2022 info “Sammelsurbium –
Sorabica auf Waren und in der Werbung / Serbske na wórach a we wabjenju”
08.10.2021 – 13.03.2022 info
Thomas Kläber
„Dorfbilder - anders leben“
„Wejsne wobraze – hynacej žywe byś“
30.07.2021 – 19.09.2021 info

KALENDAŔ 2023
– Fotografije Maik Lagodzki –

Wjaselimy se, až móžomy Wam pśedstajiś rowno wujźony, wjelgin rědny kalendaŕ za lěto 2023. Dajśo sebje wót 12 fasciněrujucych a jadnorazowych fotografijow pśewóźowaś pśez pśiduce lěto. Pśiźćo do Serbskego muzeja – how a w Serbskej kulturnej informacji LODKA jo fotowy kalendaŕ za 14,50 € na pśedań. – teke dobra ideja, gaž pytajśo rědny dar pśi...
weiterlesen

22.07.2022 – 31.10.2022
WUGLĔDY
Serbska kultura mjazy tradiciju & modernu.
wustajeńca – Maik Lagodzki

Wustajeńca „Wuglědy“ chóśebuskego wuměłca Maika Lagodzkego jo se južo wót oktobra lěta 2020 až do měrca 2021 w Serbskem muzeju pokazała. Dokulaž jano małko luźi jo móžnosć měło se toś tu wjelicnu wustajeńcu wóglědaś, prezentěrujomy ju našym gósćam hyšći raz w modificěrowanej, rozšyrjonej wersiji. „… identita jo out. Jo z mody pśišła. Co ga by...
weiterlesen

22. julia z. 14:00 wjeźenje k serbskemu wuměłstwoju we Wuměłskej hali Łužyca

W dialogu ze serbskim twórjecem wuměłskim swětom, part II; wjeźenje a rozgrono w ramkach aktualneje wustajeńce Serbske wuměłce – Serby we wuměłstwje w chóśebuskej Wuměłstwowej hali Łužyca, Pśiwózowańska droga 7, pětk, dnja 22. julija 2022 zeg. 14:00 w dolnoserbskej a nimskej rěcy z Christinu Kliemoweju, kuratorku Serbskego muzeja a z Heiko Straehler-Pohlom, kuratorom a galeristom...
weiterlesen

stwórtk / 14.7.2022 / 18 góź.
wjeźenje a rozgrono
w ramkach wustajeńce
„Serbske wuměłce – Serby we wuměłstwje“

W dialogu ze serbskim twórjecem wuměłskim swětom wjeźenje a rozgrono w ramkach aktualneje wustajeńce Serbske wuměłce – Serby we wuměłstwje w chóśebuskej Wuměłstwowej hali Łužyca, Pśiwózowańska droga 7 stwórtk, dnja 14. julija 2022 zeg. 18:00 w dolnoserbskej a nimskej rěcy z Christinu Kliemoweju, kuratorku Serbskego muzeja a z Heiko Straehler-Pohlom, kuratorom a galeristom Wuměłstwoweje hale...
weiterlesen

srjodu / 13. julija 2022 / 18 góź.
Serbske blido

Cesćone kněnje a kněze lube pśijaśele dolnoserbskeje rěcy, pśepšosyjom wjelgin wutšobnje na Serbske blido do Serbskego muzeja, do Chóśebuza na Młyńsku drogu 12, na temu: Kak jo wuglědało wšedny źeń serbskich fararjow něga – kak to wuglěda źinsa? Rozgranjamy se z dr. Hartmutom Leipnerom, pśedsedarjom Spěchowańskego towaristwa za serbsku rěc w cerkwi, z dešańskeju faraŕku...
weiterlesen

srjodu / 6.7.2022 / 17 góź.
prezentacija knigłow

Dr.-Ing. Alfred Roggan „Die Diaspora-Arbeit der Herrnhuter Brüdergemeine in der wendischsprachigen Niederlausitz (1751–1858)“ Cottbuser Blätter – Sonderheft In Dresden verbannt – In Cottbus begrüßt: Graf Zinzendorf Ein Beitrag zum 300. Gründungsjubiläum von Herrnhut Auf Einladung des Cottbuser Superintendenten Johann Gottlieb Fabrizius und des Archidiakons Christian Siegfried Busse weilte der sächsische Graf Zinzendorf vom 29. April...
weiterlesen
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.