Category

Neuigkeiten
srjodu, dnja 24. julija 2024, zeg. 18:00 Serbski muzej Pśepšosyjomy Was na rozgrono wó aktualnych a wšednych pšašanjach w serbskej Łužycy a zwenka njeje. tema: „Serbska drastwa – folklora abo wuraz narodneje identity?” Rozgranjamy se z Romy Rufojc z Janšojc, pśichodneju zagroniteju za serbske nastupnosći we wokrejsu Sprjewja-Nysa, z Lucie Loichenojc z Drjejc, wuknicu Dolnoserbskego...
Continue Reading
Workshop za starych a młodych pódajo zajmne informacije k staremu rucnikaŕstwoju módrośišća. Pód rozpokazanim móžośo z běłeju barwu mustry direktnje na módry sukno śišćaś. Mustry orientěruju se na originalnych módrośišćowych mustrach serbskeje narodneje drastwy. Licba wobźělnikow jo wobgranicowana. Pšosym pśizjawijośo! 10:00 – 11:00 za źiśi a familije 14:00 – 15:00 za źiśi a familije 15:30...
Continue Reading
Pó pśednosku dr. Theresy Jacobsoweje k temje “Drastwy a rejowanje” pśepšose aktery Łužyskego rejowańskego doma do ludoweje reje. Zgromadne rejowanje wótmějo se na dwórje muzeja. Njetrjebaśo za to pśedznaśa. By se wjaselili, gaby pśiśli w serbskej narodnej drastwje.
Continue Reading
Finisaža wósebneje wustajeńce „Drastwa a moda“ w Serbskem muzeju z pśednoskom prof. dr. Manfreda Seiferta k temje „Drastwa w 21. stolěśu“
Continue Reading
Muzejowy duet: Dožywijośo dwa chóśebuskej muzeuma na jadnom dnju. Zachopijomy w Serbskem muzeju. Serbska kultura góźi se nejlěpjej gromaźe dožywiś, ako pśi zgromadnem rejowanju. Mimo togo móžoš swójski instrument basliś. Pó pśestawce źo zeger 15.00 w měsćańskem muzeju dalej: Wuzgónijomy zwěrjeta města a wuslěźimy zgromadnje, co wóni trjebaju a co jich wobgrozy – na pśikład...
Continue Reading
pětk, 12.07.2024 zeger 15.00 – 18.00 Maśo serbsku drastwu abo drastwine źěle, kenž sami wěcej njetrjebaśo abo wam wěcej njepasuju a cośo je snaź pśedaś? Abo pytaśo hyšći žedne drastwine źěle za sebje abo drugich? Pón pśiźćo pětk, dnja 12. julija 2024, do Serbskego muzeja. How móžośo waše drastwy priwatnje na drugich dalejdaś abo sebje...
Continue Reading
njeź, 30.06.2024 zeger 14.00 Public Viewing na dwórje Serbskego muzeja Live wusćełanje EUROPEADY – europske mejstaŕstwo awtochtonych narodnych mjeńšynow “Serbske mustwo – žony” pśeśiwo „Sydslesvig“
Continue Reading
njeź, 30.06.2024 zeger 11.00 Public Viewing na dwórje Serbskego muzeja Live wusćełanje EUROPEADY – europske mejstaŕstwo awtochtonych narodnych mjeńšynow „Serbske mustwo – muske” pśeśiwo „Roma National Minority“.
Continue Reading
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.