Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide

zběrki

Ku głownym nadawkam muzeja słuša pódla slěźenja a pósrědnjenja pśedewšym zgromaźowanje a wobchowanje objektow. Muzejowe zběrki twórje zakład kuždego muzeja.
Zběrki Serbskego muzeja ze śěžyšćom kulturnych stawiznow Dolneje Łužyce su jadnorazne w swójej wjelerakosći. Wjele tysac objektow k wobceŕkam narodne drastwy, twórjece a ludowe wuměłstwo, kultura wšednego dnja, muzika, literatura a pismojstwo kaž tež numismatika a postowe stawizny znani wó kulturnem bogatstwje nejmjeńšego słowjańskego luda.

Zběraju se originalne znanki serbskeje kultury a stawiznow. Wóni se wobchowaju, dokumentěruju a pśiducym generacijam pśepódaju k slěźenju a kubłanju. Kaž źe we wšych muzejach chowa se tež w Serbskem muzeju wjele wěcej eksponatow w magacinach, nježli móžo se woglědarjam we wustajeńcach pśedstajiś. W zajźonych lětach su se zběrki naglědnje rozbogaśili. Wó wósebnje zajmnych nowonakupach se w medijach aktualnje rozpšawijo. W ramiku danych móžnosćow se wósebne nakupy wědomostnje interpretěruju a zjawnosći we wustajeńcach prezentěruju.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.