Slide Póglědnica “Rejtowanje wó kołac we Wjerbnje“
nakładnistwo: Hermann Striemann, Chóśebuz
Głažki ze serbskimi drastwami, pó pśedłoze mólbow Měta Nowaka-Njechorńskego
Błota/ Slěpe / Wórjejce/ Chrósćicy, wok. 1960
Slide Póglědnica „Póstrowjenje z Błotow“, wokoło lěta 1904
nakładnistwo: Hermann Seibt, Mišnjo
Slide Póglědnica „Wót naroda až do smjerśi“, wokoło lěta 1901
nakładnistwo: Magnus Brunkhorst, Lubin
Slide Póglědnica “Wobraze z drastwami Górneje Łužyce co. 605:
Slěpjańske Serby ducy na namšu“, wokoło lěta 1920
Dopomnjeńka z Błotow
barwjony głažk w cenowem stojadle, wók. 1900
Póstrow z kjarcmy Wotschofska w Błotach mały kružk z cenowym wekom, wok. 1905
Słužabna źowka z kórbikom
suweněr z keramiki, wok. 1910
Póstrow z Lubnjowa, Błośanaŕki w serbskej drastwje
porclinowa šklicka ako dopomnjeńka, wok. 1950
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.