Deutsch

wustajeńca
„Drastwa a moda“
15. junija až do 3. nowembra 2024

Wustajeńca dajo póglědnuś do drastwineje kultury pśibytnosći, pśedstajijo młodych designerkow a designerow, kótarež daju se wót serbskeje drastwy a rucnikaŕskich technikow jeje zgótowanja inspirěrowaś, prezentěrujo pak teke wjelerakosć drastwow zachadnych casow.
weiterlesen

100. Serbske blido: „Kak glědaju wuknice a wukniki na to serbske pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziju?”

Serbski muzej pśepšosyjo wjelgin wutšobnje srjodu, dnja 22. maja 2024 zeger 6 wjacor k 100. „Serbskemu blidoju“ do Chóśebuza, na Młyńskej droze 12. tema: „Kak glědaju wuknice a wukniki na to serbske pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziju?” Gósć jo abiturientka Maja Melcherojc z Bórkow, zgromadnje z dalšnymi sobuwuknicami a sobuwuknikami Dolnoserbskego gymnazija. Wóni rozpšawiju wó...
weiterlesen

8. maja 2024, zeg. 6 wótpołdnja: cytanje z muziku „Gronjone a njegronjone wót mójeju starjejšeju Walentiny a Ota Nagla

Zarědowanje w ramiku projekta: Spomnjeśe na Ota Nagla.Cyta Salka-Valka Schallenberg a na akustiskej gitarje grajo Bernd Schallenberg. Knigły su na pśedań: Erzähltes & Ungesagtes meiner Großeltern Otto und Walentina Nagel Autorin: Salka-Valka Schallenberg Verlag: EDITION Schallenberg ISBN: 978-3-00-077954-1 Salka-Valka Schallenberg: jo awtorka, žurnalistka, modratoŕka a redaktoŕka wót kulturmdTV, magdeburgska měsćańska telewizija muzikaŕ: Bernd Schallenberg pśełožujo...
weiterlesen
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.