Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej Chóśebuz z. t.

W nowembrje 2013 jo se Spěchowańske towaristwo za Serbski muzej Chóśebuz z. t. załožyło.
Zaměr towaristwa jo, źěło a dalejwuwiśe Serbskego muzeja pódpěrowaś. Pśi tom źo pśedewšym wó nawabjenje pśidatnych pjenjeznych srědkow za muzealne nakupy a projekty a wó personelnu pódpěru pśi pśewjeźenju zarědowanjow muzeja.

Prědny wuspěšnje zakóńcony projekt jo był zběranje srědkow za nakup mólby „Błośańskej pśěźarce” wót Philippa Francka z lěta 1907. W měrcu 2015 jo se twórba ako dar swětocnje pśepódała do wuměłskeje zběrki Serbskego muzeja.

Wěcej razow w běgu lěta pśepšosujo muzejowe towaristwo na kulturne zarědowanja, mjazy drugim pódpěrujo muzejowy swěźeń a dwórje.

Spěchowańske towaristwo za
Serbski muzej Chóśebuz z. t.

♦ wustawki
♦ pśinoskowe wustawki
♦ pśistupny formular

pśedsedarstwo spěchowańskego towaristwa:
dr. Madlena Norbergowa
(pśedsedarka)
apl. prof. pd dr. Steffen Groß
(zastupny pśedsedaŕ)
Angela Fuchsowa
(pókładnica)

Spěchowańske towaristwo Serbski muzej Chóśebuz z.t.
03046 Chóśebuz
Młyńska droga 12
telefon: 0355/794930
email:
info@wendisches-museum.de

konto:
Spěchowańske towaristwo Serbski muzej Chóśebuz z.t.
Žarjabnica Sprjewja-Nysa
IBAN:
DE07 1805 0000 0190 0368 85
BIC: WELADED1CBN

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.