Jurij Brězan cyta ze swójich knigłow „Die Einladung“, junij 2003 Pśestajenje knigłow „Zeitenlauf – Erinnerungen der Künstlerin Irmgard Kuhlee“, awgust 2010 Swěźeń serbskeje poezije, 1997

Serbske blido, srjodu, dnja 10. nowembra 2021, we 18:00 góź.

Pśepšosyjomy Was na rozgrono wó aktualnych a wšednych pšašanjach w serbskej Łužycy a zwenka njeje. Tema buźo: Oktoberfest! Kermuša! Halloween! Kótare nazymske nałogi swěśimy źinsa w Dolnej Łužycy, a kak wjele jo pśi tom serbske? Gósći budu: Marjana Wórakowa z Dešna, Franciska Albertowa z Wjerbna a Hanelora Handrekojc z Mósta glědajśo link za online-slědowanje: Daten...
info

Cytanje, stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00 z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu

Pśepšosyjomy na cytanje pód titulom Powěsćowe-glědałkowanje wó cartojstwje, pśezpołdnicy, lutkach a plonach z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00 w Serbskem muzeju, na Młyńskej droze 12 w Chóśebuzu Jo to zgromadne zarědowanje Knigłarnje Žandow z.t. a Serbskego muzeja. Cyta se w nimskej rěcy z knigłow edicije rěda “Niederlausitz – Dolna...
info

Sammelsurbium – Serbske na wórach a we wabjenju”
08.10.2021 – 13.03.2022

Eröffnung: 08.10.21 um 18:00 Uhr Als Gäste/ako gósći/jako hosćo: Steffi und Stefan Hannusch, Firma „SerbskiKonsum“, Berlin Musikalische Umrahmung/muzikowe rozwjaselenje/hudźbne přinoški: Gruppe „Kula Bula“ Znajaŕ serbskich stawiznow póznajo w titlu noweje wustajeńce prědne pómjenjenje Serbow ako „Surbi“ w chronice Fredegara na lěto 631. A howacej jo to napšawdu kradu pisana zběrka ako wótegrono na głowne pšašanje:...
info

Finisaža, pětk dnja 17.09.2021 w 17 góź., pód motom: „Gaž słowa z fotami lubkuju”

Pśepšosymy na zajmny wjacor z domacnymi tekstami Matthiasa Körnera na wejsne wobraze Thomasa Kläbera. Foto: Thomas Kläber, Kokot na Górach, 2015 zarědowanje pódpěrujo Bramborska literarna rada z financami MWFK
info

Wótwórjenje wustajeńce
30. julija 2021
w 19 góźinach

Thomas Kläber „Wejsne wobraze – hynacej žywy byś” powěda: Carmen Schliebe, kustodowka zběrki fotografije BLMK w Chóśebuzu
info

Thomas Kläber
„Wejsne wobraze –
hynacej žywy byś“
30.07.2021 – 19.09.2021

  Fotograf Thomas Kläber pśedstajijo něźi 50 wuzwólonych carno-běłych fotografijow z 50 lět swójeje źěłabnosći. Nastali su te fota w jogo rodnej jsy Beyern (wokrejs Łobjo-Halštrow) a w serbskich jsach Dolneje Łužyce. W tych fotografijach su realne žywjeńske wobstojnosći wiźeś. Dokumentěrujo se wejsańske žywjenje – zgromadnosć, źěło, tradicije, wašnja, engagement a to wšedne – z...
info

Ako jo se z jaja swětło wupacyło do kraja.
01.04.2022 – 19.06.2022

Eröffnung: 01.04.2022 um 18:00 Uhr Wšych luźi zjadnośujo w nalěśu wjasele wó nowo zachopjonem casu swětła a kóńcu śamnoty. Pśiroda wócuśujo a z prědneju zelenju pśiběraju naźeja, motiwacija a energija. Wó ten cas pśědu se wjelerake nałogi tatańskego a kśesćijańskego póchada, kenž se až do źinsa woplěwaju. W nalětnych a jatšownych nałogach graju jajo, zeleń,...
info

Lube woglědarje, žycymy wšyknym rědny a měrny pśedgódowny cas.

Wustajeńca Serbskego muzeja jo nadalej za Was wótcynjona. Pšosym glědajśo, až płaśi Korona-pandemije dla pšawidło 2G.
info

Serbske blido, srjodu, dnja 10. nowembra 2021, we 18:00 góź.

Pśepšosyjomy Was na rozgrono wó aktualnych a wšednych pšašanjach w serbskej Łužycy a zwenka njeje. Tema buźo: Oktoberfest! Kermuša! Halloween! Kótare nazymske nałogi swěśimy źinsa w Dolnej Łužycy, a kak wjele jo pśi tom serbske? Gósći budu: Marjana Wórakowa z Dešna, Franciska Albertowa z Wjerbna a Hanelora Handrekojc z Mósta glědajśo link za online-slědowanje: Daten...
info

Cytanje, stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00 z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu

Pśepšosyjomy na cytanje pód titulom Powěsćowe-glědałkowanje wó cartojstwje, pśezpołdnicy, lutkach a plonach z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00 w Serbskem muzeju, na Młyńskej droze 12 w Chóśebuzu Jo to zgromadne zarědowanje Knigłarnje Žandow z.t. a Serbskego muzeja. Cyta se w nimskej rěcy z knigłow edicije rěda “Niederlausitz – Dolna...
info

Sammelsurbium – Serbske na wórach a we wabjenju”
08.10.2021 – 13.03.2022

Eröffnung: 08.10.21 um 18:00 Uhr Als Gäste/ako gósći/jako hosćo: Steffi und Stefan Hannusch, Firma „SerbskiKonsum“, Berlin Musikalische Umrahmung/muzikowe rozwjaselenje/hudźbne přinoški: Gruppe „Kula Bula“ Znajaŕ serbskich stawiznow póznajo w titlu noweje wustajeńce prědne pómjenjenje Serbow ako „Surbi“ w chronice Fredegara na lěto 631. A howacej jo to napšawdu kradu pisana zběrka ako wótegrono na głowne pšašanje:...
info

Finisaža, pětk dnja 17.09.2021 w 17 góź., pód motom: „Gaž słowa z fotami lubkuju”

Pśepšosymy na zajmny wjacor z domacnymi tekstami Matthiasa Körnera na wejsne wobraze Thomasa Kläbera. Foto: Thomas Kläber, Kokot na Górach, 2015 zarědowanje pódpěrujo Bramborska literarna rada z financami MWFK
info

Performance THIS LAND IS NOT MINE wót Kat Austen, njeźelu dnja 29. jacmjeńskego 2021 w 20 góź. na dwórje Serbskego muzej

Foto: Leeds Media Service … to jo nacasny, wuměłski projekt ze zukami z Łužyce. Wuměłcowka pśedstajijo publikumoju zuki, ako jo howko sama zběrała abo dostała wót drugich. Wóna komponěrujo wšo na kradu wósebnu wašnju.  
info

Serbske blido, srjodu, dnja 10. nowembra 2021, we 18:00 góź.

Pśepšosyjomy Was na rozgrono wó aktualnych a wšednych pšašanjach w serbskej Łužycy a zwenka njeje. Tema buźo: Oktoberfest! Kermuša! Halloween! Kótare nazymske nałogi swěśimy źinsa w Dolnej Łužycy, a kak wjele jo pśi tom serbske? Gósći budu: Marjana Wórakowa z Dešna, Franciska Albertowa z Wjerbna a Hanelora Handrekojc z Mósta glědajśo link za online-slědowanje: Daten...
Read More
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.