„Dolnonimšćina w Bramborskej“
k Europskemu dnju rěcow
w Serbskem muzeju
26.9. zeger 18.00

Towaristwo za Dolnonimsku rěc w Bramborskej z.t. jo pśepšosony w ramiku drogujuceje wustajeńce „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“ w Chóśebuzu do Serbskego muzeja. Pśicyna jo źinsajšny Europski źeń rěcow. Bramborska jo jadna wót wósym zwězkowych krajow, w kótarychž regionalna rěc Dolnonimšćina swóje kórjenje ma. Wóna jo kaž serbska rěc a rěc Sintow a...
Details

Wjednistwo a pódzajtšna friziska tejowa ceremonija
21.9. zeger 15.00

Wutšobnje pśepšosujomy Was stwórtk, w 21.9. zeger 15.00 na wjeźenje pó našej wósebnej wustajeńcy „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“. Pótom źomy zgromadnje do bliskeje tejownje Oblomow a dajomy se z pódzajtšnofriziskeju tejoweju ceremoniju roztwariś (kosty: 3 €). Za lěpše pśigótowanje pśizjawśo se pšosym telefoniski abo z mejlku pla nas.
Details

Jaden Danski na woglěźe w Serbskem muzeju 19.9. zeger 18.00

Kaž Serby słušaju Dany, kótarež w Nimskej žywe su, k awtochtonym narodnym mjeńšynam w Nimskej. Jich měrna a raźobna mjazsobnosć w nimsko-dańskem granicnem regionje ma samo status imaterielnego kulturnego derbstwa. Rasmus Meyer słuša k dańskej mjeńšyny w Nimskej. W rozgronje zgónimy něco wó jogo žywjenju w Danach. Pótom comy se wuměnjaś kótare wupominanja a šansy...
Details

wótwórjenje drogowańskeje wustajeńce „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“
14.9.23 | 18.00
w Serbskem muzeju

Pśepšosyjomy Was wjelgin wutšobnje na wótwórjenje drogowańskeje wustajeńce styrich awtochtonych narodnych mjeńšynow Nimskeje a kupki dolnonimski powědajucych Co ga ma to groniś – mjeńšyna? Dany ∙ Frize ∙ Serby ∙ nimske Sinti a Roma ∙ Dolnonimce stwórtk, dnja 14. septembra 2023, zeger 18.00 do Serbskego muzeja w Chóśebuzu. wuwitanje: Steffen Krestin – wjednik Měsćańskich zběrkow...
Details

Muzejopedagogiske pórucenje k wustajeńcy „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“

Muzejopedagogiske pórucenja za rědownje 2 – 12 K wósebnej wustajeńcy „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“ póbitujomy Wam a Wašym rědownjam pedagogiski program.   Wopśimjeśe: Co groni pópšawem awtochtona, narodna mjeńšyna? Kótare narodne mjeńšyny maju w Nimskej a źo su wóni namakaś? Kótare wósebnosći maju w jich kulturach a co móžomy wót nich wuknuś?...
Details

Drogujuca wustajeńce
„Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“
w Serbskem muzeju Chóśebuz / Cottbus wót 14.9.23 – 5.11.23.

Nowa wósebna wustajeńca w Serbskem muzeju Chóśebuz / Cottbus wót 14.9.23 – 5.11.23. Wuzgónijośo awtochtone narodne mjeńšyny Nimskeje a regionalnu rěc dolnonimšćina w interaktiwnej wustajeńcy! Šesćźělna rum-rumowa instalacija zmóžnijo zaběru z pěś kupkami: danskeje mjeńšyny, nimskimi Sintami a Romami, serbskemu ludoju, friziskej ludowej kupce a powědaŕskeju kupku dolnonimšćinu. Na pśikłaźe toś tych kupkow staja teke...
Details

Kuratorske wjeźenje z Hellu Stoleckojc, pětk dnja 18. awgusta 2023 we Wuměłskej hali Łužyca

Serbski muzej pśepšosyjo w ramkach aktualneje wustajeńce „Wšo jo krajina. Serbski mólaŕ Jan Buk“, na kuratorske wjeźenje z Hellu Stoleckojc z Chóśebuza dnja 18.8.2023 zeg. 18:00 do Wuměłskeje hale Łužyca, Güterzufuhrstraße 7. We wjeźenju se zaběramy z pšašanim, kak se pśenjaso to wiźone do sfery mólaŕstwa. Diploměrowana wuměłcowka jo južo k wšakorakim temam serbskego žywjenja...
Details

Kuratorske wjeźenje
z Karolinu Schneider,
dnja 04.08.2023, 15:00-16:30
we Wuměłskej hali Łužyca

Serbski muzej pśepšosyjo wutšobnje w ramkach aktualneje weměłskeje wustajeńce „Wšo jo krajina. Serbski wuměłc Jan Buk“ na wjeźěnje z Karolinu Schneider. Wóna jo z lěta 2013 diploměrowana twórjeca wuměłcowka a jo na studěrowała w Lipsku na HGB (Hochschule für Grafik und Buchkunst) a była jo mejstaŕska wuknica w rědowni za mólaŕstwo a medijowe wusměrjenja pla...
Details
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.