Sticky Post

wustajeńca
„Drastwa a moda“
15. junija až do 3. nowembra 2024

Wustajeńca dajo póglědnuś do drastwineje kultury pśibytnosći, pśedstajijo młodych designerkow a designerow, kótarež daju se wót serbskeje drastwy a rucnikaŕskich technikow jeje zgótowanja inspirěrowaś, prezentěrujo pak teke wjelerakosć drastwow zachadnych casow.
Details

01.08.2024 | zeger 10 – 17 | “DIREKTNY ŚIŠĆ À LA MÓDROŚIŠĆ” – WORKSHOP ZA STARYCH A MŁODYCH

Workshop za starych a młodych pódajo zajmne informacije k staremu rucnikaŕstwoju módrośišća. Pód rozpokazanim móžośo z běłeju barwu mustry direktnje na módry sukno śišćaś. Mustry orientěruju se na originalnych módrośišćowych mustrach serbskeje narodneje drastwy. Licba wobźělnikow jo wobgranicowana. Pšosym pśizjawijośo! 10:00 – 11:00 za źiśi a familije 14:00 – 15:00 za źiśi a familije 15:30...
Details

23.09.2024 | zeger 18-21 | “DRASTWY SU ZA REJOWANJE”

Pó pśednosku dr. Theresy Jacobsoweje k temje “Drastwy a rejowanje” pśepšose aktery Łužyskego rejowańskego doma do ludoweje reje. Zgromadne rejowanje wótmějo se na dwórje muzeja. Njetrjebaśo za to pśedznaśa. By se wjaselili, gaby pśiśli w serbskej narodnej drastwje.
Details

25.10.2024 | zeger 17-19 | finisaža a pśednosk

Finisaža wósebneje wustajeńce „Drastwa a moda“ w Serbskem muzeju z pśednoskom prof. dr. Manfreda Seiferta k temje „Drastwa w 21. stolěśu“
Details

Źěłaŕnja za pśiglědowanje z Hubertom Bartschom
9. a 10. 3. 2024 | zeger 14 – 17

W zwisku ze jatšowneju wustajeńcu „Ja()jo wiźim – Ei, ich seh dich . Jatšowne jajka Huberta Bartscha“ pśepšosyjomy Was wutšobnje na slědujuce zarědowanje. Dnja 9. a 10. měrca 2024 móźośo Huberta Bartša w našej wustajeńcowej źěłaŕni w Serbskem muzeju pśi źěle dožywiś. Pśecej wót zeger 14 – 17 móžośo jogo we wósebnej wustajeńcy zmakaś a...
Details

Ja()jo wiźim – Ei, ich seh dich | Jatšowne jaja wót Huberta Bartša | 29. februar – 21. apryl 2024

Mólowanje jatšownych jajkow jo woblubowana a lubowana serbska tradicija. Generacije serbskich familijow su toś ten nałog zachowali, dalej dawali a techniki dalej wuwijali. Tak teke Hubert Bartsch, kenž jo južo w swójom źiśetstwje jatšowne jajka mólował a jo w běgu casa někotare techniki dalej wuwijał. Serbski muzej prezentěrujo jatšowne jajka mytowanego ludowego wuměłca. K prědnemu...
Details

finisaža na europskem dnju maminych rěcow | srjodu, 21.2.2024 | 16:00 – 18:00 góź.

finisaža na europskem dnju maminych rěcow “Literariske skicy ze Šwjelowego darjonego derbstwa” anekdoty, powěsći a wulicowańka ze słodnymi pśikuskami za wjelike a małe woglědarje srjodu, 21.2.2024 | 16:00 – 18:00 góź. w Serbskem muzeju 21.2.2024_Finissage SoA Schwela_ni-dsb    
Details

Kuratorske wjeźenje w dialogu z dr. Annett Brězanec | njeźelu, 14.1. 2024 | 15:00-16:30 góź.

kuratorske wjeźenje w dialogu z dr. Annett Brězanec, Serbski kulturny archiw, Budyšyn; “K žywjenju Bogumiła Šwjele” (zarědowanje w nimskej rěcy) njeźelu, 14.1. 2024, zeger 15:00-16:30 w Serbskem Muzeju
Details

Wótwórjenje wustajeńce „Darjona wěda“ | 1.12.2023 | wjacor zeger šesćich | w Serbskem muzeju

Na wótwórjenje wustajeńce „Darjona wěda – Bogumiła Šwjelowe derbstwo“ pśepšosyjomy Was a Wašych pśijaśelow pětk, dnja 1. decembra 2023, wjacor zeger šesćich wutšobnje do Serbskego muzeja. słowa k wustajeńcy Christina Kliemowa (kuratorka Serbskego muzeja) nabóžnina Katharina Huglarjowa (serbska dušepastyŕka z Dešna) zgromadne spiwanje pśedgódownych spiwowz chorom Łužyca Zarědowanje buźo wence na dwórje muzeja.
Details

Finisaža wósebneje wustajeńce “Co ga ma to groniś – mjeńšyna?”

Pśepšosenje na finisažu wustajeńce “Co ga ma to groniś – mjeńšyna?” Filmowy wjacor a rozgrono Ga: stwórtk, dnja 2. nowembra 2023 zeger 18.00, Źo: w Měsćańskem muzeju w Chóśebuzu Pśedstajiju se filmy z drowańskeje wustajence a filmy rbb-magazina ŁUŽYCA wó awtochtonych mjeńšynach w Nimskej. Moderacija: Christian Matthée Gósći: Dawid Statnik, pśedsedaŕ Domowiny a amtěrujucy pśedsedaŕ...
Details
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.