Ja()jo wiźim – Ei, ich seh dich | Jatšowne jaja wót Huberta Bartša | 29. februar – 21. apryl 2024

Mólowanje jatšownych jajkow jo woblubowana a lubowana serbska tradicija. Generacije serbskich familijow su toś ten nałog zachowali, dalej dawali a techniki dalej wuwijali.
Tak teke Hubert Bartsch, kenž jo južo w swójom źiśetstwje jatšowne jajka mólował a jo w běgu casa někotare techniki dalej wuwijał. Serbski muzej prezentěrujo jatšowne jajka mytowanego ludowego wuměłca. K prědnemu razoju su teke jaja kněza Bartscha wiźeś, nad kótarymi wón tśi techniki zjadnośijo.
We wustajeńcy zgóńśo teke, co wšykno pótrjebowaśo za mólowanje serbskich jatšownych jajkow. Póznawajśo techniki a testujśo swóju kreatiwnosć, sćerpnosć a preciznosć. Glědajśo z nami pśez kšomu tradicionelneje idylki a wótekšyjśo, kótare surowizny a industrije źinsa za serbskimi jatšownymi jajkami štyce.

W drugem źělu wustajeńce spěchujomy młodych wuměłcowkow a wuměłcow a prezentěrujomy jich mólbow! Źiśi z WITAJ-institutijach su za nas swóje ideje k jatšam na papjeru pśinjasli. Wósebny highlight twóri našo wjelicke jajko, źož jo serbska zgromadnosć pśepšosona, swóje mysli k pšašanju „Co wóznamjenijo za Was serbski byś?“ nam sobuźěliś.

Wótwórjenje wustajeńce wótmějo se dnja 29. februara 2024
zeger šesćich wótpołdnja. How pśedstajio wuměłc sebje a swóju twórbu. Musikaliski wobrubijo zarědowanje “Akordeonowy kwintet” konserwatorija Chóśebuz/Chóśebuz.

Dnja 9. a 10. měrca 2024 móźośo Huberta Bartša w našej wustajeńcowej źěłaŕni w Serbskem muzeju pśi źěle dožywiś. Pśecej wót zeger 14 – 17 móžośo jogo we wósebnej wustajeńcy zmakaś a jomu pśi pyšnjenju jatšownych jajkow pśiglědowaś.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.