Ako jo se z jaja swětło wupacyło do kraja.
01.04.2022 – 19.06.2022

Eröffnung: 01.04.2022 um 18:00 Uhr

Wšych luźi zjadnośujo w nalěśu wjasele wó nowo zachopjonem casu swětła a kóńcu śamnoty. Pśiroda wócuśujo a z prědneju zelenju pśiběraju naźeja, motiwacija a energija.

Wó ten cas pśědu se wjelerake nałogi tatańskego a kśesćijańskego póchada, kenž se až do źinsa woplěwaju. W nalětnych a jatšownych nałogach graju jajo, zeleń, kaž swětło a słyńco centralnu rolu. Wóni su symbole za nastawanje a zachadanje, płodnosć, górjejstawanje a naźeju na nowe žywjenje.

Fotodesigner Maik Lagodzki wobglědujo toś te motiwy z noweje, njekonwencionelneje perspektiwy. Z wótšyma wócyma za detail a za kulisami prezentěrujo Lagodzki swój indiwidualny – njewšedny, njepśiměrjony, njezatwarźony a kreatiwny – wid na serbske nałogi.

Sonderausstellung Maik Lagodzki

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.