Wobraze krajiny. Bilder einer Landschaft. Podobe pokrajine. Wobraze krajiny
23.4. – 11.7.2021

Pśechod. Übergang. Prehod. Pŕechod 03

23.4. – 11.7.2021

w Serbskem muzeju a Galeriji Bramborska

Tśi-krajowy wuměłski projekt bazěrujo na iniciatiwje kórutańskego Słowjeńca Karla Vouka, kenž jo wuměłcowki a wuměłce z wobłukow twórjece wuměłstwo, literatura a muzika gromadu wjadł a z tym tež zagronite kulturne institucije kaž muzeje, literarne domy a drugich spěchowarjow z Nimskeje, Awstriskeje a Słowjeńskeje. Z togo partnaŕstwa jo se wuwijało k prědnemu razu jadna zgromadna prezentacija nacasnego wuměłstwa mjenowanych tśoch krajow.

Wobźělijo se nagromadu 26 wuměłcowkow a wuměłcow, kenž se w swójich twóŕbach na temu “krajina” rozestajaju. Pśi tom njewobglědujo se krajina jano ako pśirodna kakosć jadnogo kraja abo regiony, ale tež ako socialny a kulturelny konstrukt.

Krajiny su źěl zgromadnego spomnjeśa. W krajinach kórjenijo narodna a kulturna identita. Wót togo njejo wuwězane to swójske zawupytnjenje změnjoneje krajiny kaž teke statkowanje wuměłskich twóŕbow na recipientow.

Wustajeńca, cytanje a koncert pśepšosyju woglědarjow a publikum se ze swójskim, traděrowanym glědanim rozestajiś.

TWÓRJECE WUMĚŁSTWO: NIKA AUTOR (SI), IRIS BRANKAČKOWA/BRANKATSCHK (DE), JOŠT FRANKO (SI), wuměłski kolektiw IRWIN (SI), MICHAEL KRUSCHA (DE), MARKO LIPUŠ (AT), ZORKA L-WEISS (AT), MELITTA MOSCHIK (AT), MARKO PELJHAN (SI), FRAUKE RAHR (DE), HELLA STOLETZKI (DE), KARL VOUK (AT), LITERATURA: ANJA GOLOB (SI), LUBINA HAJDUK-VELJKOVIĆ (DE), JILL-FRANCIS „ŹILKA“ KETLICOJC/KÄTHLITZ, CVETKA LIPUŠ (AT), MUZIKA: komponisty a komponistki: JAN CYŽ (DE), SEBASTIAN ELIKOWSKI-WINKLER (DE), JURO MĚTŠK (DE), ULRICH POGODA (DE), WALBURGA WAŁDŹIC/WALDE (DE), RENARD A. AUST (NL), interpretki a interprety:  WALBURGA WAŁDŹIC/WALDE (DE), HEIDEMARIE WIESNEREC/WIESNER (DE), GEROLD GNAUSCH (DE), MONDERNSAX BERLIN (DE)

K projektoju jo wujšeł 160-bokowy katalog, kótaryž jo w Serbskem muzeju, kulturnej informaciji LODKA a w Ludowem nakładnistwje Domowina na pśedań.

Dalšne informacije k projektoju namakaśo na boce:


mały katalog za Choćebuz/Chóśebuz 23.04. – 11.07.2021

www.krajiny-2019-2020.info

www.galeriebrandenburg.com

Impressionen

Póstrowne słowo/Grußwort


 

Holger Kelch

WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT,
Cottbus/Chóśebuz, 23.04.2021


 

Tobias Dünow

WOBRAZE KRAJINY. BILDER EINER LANDSCHAFT,
Cottbus/Chóśebuz, 23.04.2021

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.