Wuglĕdy – Perspektiven
Ausstellung/wustajeńca Maik Lagodzki
27.10.2020 – 07.04.2021

„… identita jo out. Jo z mody pśišła. Co ga by było „w moźe“, gaž nic moda sama? Ta jo pśecej „IN” – pó definiciji. Identita a moda – napśeśiwny pórik?“

Wim Wenders ‧ „Aufzeichnungen von Kleidern und Städten“ ‧ 1989

Wuglĕdy – Perspektiven pokazuju urbańske žywjenje mjazy nałogami a změnu,
póstupom a tradiciju. Pśez kontrarnej wobrazowej stila, ako stej jaden wót drugego wótsajźonej, pśedstajijotej se dwa napśeśiwnej wida na nacasnu serbsku kulturu. Dwě temje, pó wopśimjeśowej definiciji napśeśiwnej, w danej swójskej fascinaciji pak stej wusko ze sobu zwězanej.
Póstup a změna. Wjelikoformatowe wobraze drastwineje mody dolnołužyskeje designerki Sary Gwiszcz. Wjelike formaty, šćipate, kontrowersne. Pśedstajone wót styrich w Chóśebuzu bydlecych modelow mjazynarodnego póchada.
Tradicija a nałog. Fotografije dešańskego kokota stoje za žywu serbsku kulturu.
Kaž siluety. Pó casu daju se lěbda zarědowaś. Symboliski za procowanja wó tradicionelnu awtentiskosć a wobstawnosć.

Perspektiven

Perspektiven

Perspektiven

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.