100. Serbske blido: „Kak glědaju wuknice a wukniki na to serbske pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziju?”

Serbski muzej pśepšosyjo wjelgin wutšobnje
srjodu, dnja 22. maja 2024 zeger 6 wjacor
k 100. „Serbskemu blidoju“
do Chóśebuza, na Młyńskej droze 12.

tema:
„Kak glědaju wuknice a wukniki na to serbske pó abiturje na Dolnoserbskem gymnaziju?”
Gósć jo abiturientka Maja Melcherojc z Bórkow, zgromadnje z dalšnymi sobuwuknicami a sobuwuknikami Dolnoserbskego gymnazija. Wóni rozpšawiju wó dožywjenjach a nazgónjenjach ze šulskego wšednego dnja a w lichem casu.
Maja jo wótrosła w Žylowje w pólsko-serbskej familiji, źož jo se wobźěliła na Witaj-wucbje a jo pótom pśejšła na Dolnoserbski gymnazij. W lichem casu pišo za „Płomje” a „Nowy Casnik”. Wóna jo cłonk w Žylojskej młoźinje. Pó abiturje
planujo wukubłanje.

„Serbske blido“ jo załožyła kuratorka Christina Kliemowa w lěśe 2018, aby se w Serbskem muzeju forum w dolnoserbskej rěcy k aktualnym pšašanjam we a zwenka Łužyce póbitowało. Na to muzej wob lěto 6 razow pśepšosyjo. Kuždy raz stoj za zgromadne rozgrono wósebna tema w srjejźišću. Teke wob cas wobnowjenja Serbskego muzeja su se zajmce k tomu zmakali. Jano wob cas corony jo Serbske blido wupadnuło. Někotare zarědowanja smy teke digitalnje pśewjadli. Gósći su byli dotychněst wuznamne wósobiny z kultury, politiki, wědomnosći, znate maminorěcne wejsanarje, kenž se za serbsku rěc na wšakorakich pólach angažeruju, gósći z wukraja a młodostne z našych jsow.
Serbski muzej planujo tež w pśichodnem casu toś ten format serbskego rozgrona dalej wjasć. Wšykne zajmce su wutšobnje pśepšosone a dalšne ideje su rad witane.
Zastup jo darmo.
Zarědowanje wórmějo se w dolnoserbskej rěcy.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.