Mjazyinformacija k doněntejšne zarědowanjam

Serbski muzej w Chóśebuzu pokažo wót 14.9. drogujucu wustajeńcu „Co ma to groniś – mjeńšyna? Nowa muzeumowa pedagogowka Katharina Kliemowa jo k tomu naźěłała pedagogiski program za rědownje wót 2-12. Lětnika. Wałtoru 19.9. jo seminar gymnazija Ludwiga Leicharda pśez to wjele wó awtochtonych narodnych mjeńšynach Nimskeje nawuknuś mógał a pó grajucej wašni dožywił, co to groni byś źěl mjeńšyny. Slědujucy su pśechójźowali pśez serbski Chóśebuz a nadejšli historiske a aktualne městna serbskego žywjenja.

Teke wjelebocny pśewóźaŕski program k wustajeńce jo se zachopił. Wjacor 19. Septembra smy powědali zgromadnje z Rasmusom Meyerom, šef za komunikaciju wót Sydlesvigsk Forening w Flensburgu wó rozdźělach a zgromadnosćach w wšednem dnju Serbow a dańskeje mjeńšyny w Nimskej. Lěcrownož maju Dany w Nimskej pśez dański kraj wažnu pódpěraŕku, se teke how pšašanja stajiju k identiśe a widobnosći. Wjele derje wukubłanych luźi wušej togo do Dańskeje wudrogujo. Teke medije su byli tema. Wšak dajo źenik Flensborg Avis, pśi rozgłosu pak su pśecej na to pokazane, až dajo radijo a telewiziju w Dańskej. Njeglědajucy na dobre wuměnjenja wójuju teke Dany w Nimskej z pódobnymi wupominanjami ako Serby. Póbitujo se trajnje we wuměnje wóstaś. Snaź jo EUROPEADA w pśiducem lěśe, ako buźo sobu-wugótowana wót Danow, dobra góźba toś tu mjeńšynu lěpjej zeznaś.

 

Rasmus Meyer
© https://syfo.de/de/ueber-ssf/generalsekretariat

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.