28.06.2023, z. 15:00 kuratorske wjeźenje k retrospektiwnej wustajeńce „Wšykno jo krajina. Serbski mólaŕ Jan Buk“ we Wuměłskej hali Łužyca, w Chóśebuzu

„Za mnjo jo wuměłstwo nutśikowne duchne rozestajenje z realitu.“ (Jan Buck)
Zgromadnu měru zasadnych kaznitosćow w pśiroźe a wuměłstwje jo Jan Buk (1922–2019) ako wuchadnišćo swójogo mólaŕstwa wobglědował. Z tym jo wón ceło nowy pśistup w serbskem twórjecem wuměłstwje wuwił, kótarež jo se dotychměst w jadnom pšawje wuskem, folkloristiski pśepnětem a prowincielnje wobgranicowanem radiusu pógibowało. Ze swójogo nazgónjenja wuchadajucy, až pśibytnosć njedej se ze srědkami zachadnosći
pśedstajiś, ale až se wóna pomina nowu, nacasnu rěc formow a intelektuelne rozestajenje, jo Jan Buk wóspjet pleděrował za duchne wótwórjenje serbskego wuměłstwa, kótaremuž jo wón ze swójim twórjenim pśizamk k modernje zmóžnił. Ku góźbje 100. narodnego dnja wuznamnego serbskego mólarja Jana Buka pósćijo Serbski muzej w Budyšynje jomu zgromadnje ze swójimi projektowymi partnarjami ceły rěd wustajeńcow, kótarychž pśewóźujo wobšyrna monografija. Ekspozicije, publikacija a ramikowe programy pósrědnjaju šyroki doglěd do žywjenja a twórjenja wuměłca.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.