Pórucenja za kupki

Naše pórucenja za kupku su we fazy wuwiśa. Gaž cośo rady z kupku Serbski muzej woglědaś, wobrośćo se na muzejowu pedagogowku. Pótom móžomy zgromadnje to za Waše pótrjeby pśiměrjony program wuwijaś.

Jatšowne nałogi

Jatšy su jaden z nejwažnjejšych swěźenjow w serbskej kulturje. Wjele nałogow a tradicijow jo se wokoło jatš wuwiło.
Zgromadnje pśemyslujomy zwótkul jatšy pópšawem póchadaju a dožywijomy nałogi Serbow w našom „nałogowem parcoursu”. Na kóńcu móžo kužde góle jatšowne jajko ze škrabańskeju techniku pyšniś.

licba: až do 20 wósobow
cas: 60-90 minutow
kosty: 2 €/ góle

Serbska kultura & stawizny

Co ma Martin Luther ze Serbami cyniś? Kótaru rěc powědaju Serby? Co ga jo pśěza? Gdy nosyš narodnu drastwu? Serby w Americe – dajo take něco? Dudy se jano w Šotiskej njegraju?
Njejsćo se to teke južo raz pšašali?
We wjeźenju pó trajnej wustajeńcy Serbskego muzeja słyšyśo wótegrona na te pšašanja a hyšći wjele wěcej.

licba: až do 25 wósobow
cas: 60-90 minuty
kosty: zastup + 1 €/ wósoba

Serbski Chóśebuz

Stawizny našogo města su wusko spleśone ze serbskimi stawiznami a kulturu. Zgromadnje źomy pó serbskich slědach w chóśebuskem starem měsće.

licba: až do 30 wósobow
cas: 60-90 minutow
kosty: 1 €/ wósoba

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.