srjodu, dnja 17.4.2024, wjacor zeger śesćich, pśednosk: „Jan Awgust Měrćink a jogo njewšedne žywjenje z Mechtild und Wolfgang Opel“

Serbski muzej Chóśebuz pśepšosyjo wutšobje na zajmny pśednosk wó Janje Awgusće Měrćinku a jogo njewšednem žywjenju z Mechtild a Wolfgang Opel. Wónej stej awtora knigłow „Weil ich ein Inuk bin. Johann August Miertsching – ein Lebensbild“.
Zarědowanje buźo srjodu, dnja 17.4.2024 wjacor zeger šesćich
w Serbskem muzeju w Chóśebuzu.

Jan Awgust Měrćink (1817-1875) póchada z Gróźišća w Górnej Łužycy.
Z 15 lětami jo pśišeł do Małego Wjelkowa a wuknuł na šejca. Tam jo pśistupił Bratšojskej wósaźe. W lěśe 1844 zastupi do misionarskeje słužby a bu wupósłany do Labradora (źinsa Kanada), źož jo pěś lět wóstał.

Wón jo se tam rěc domorodnych Inuit-luźi pśiswójił a jo pózdźej mógał ako dolmetšaŕ źěłaś pśi wumóžowańskej ekspediciji britiskego admiralstwa pśi pytanju zgubjoneje Franklin-ekspediciji.

Pó tšašnej jězbje na łoźi „Investigator“, źož jo „Pódpołdnjowa -pódwjacorna-pasaža Arktis wuslěźiła, pó wumóženim pśed zgłodnjenim a styri śěžkich zymach w loźe jo Měrćink se 1854 do Nimskeje wrośił.
Pótom jo hyšći 12 lět pla Hernhutskeje misije w Južnej Africe źěłał.
W lěśe 1869 jo se wusednuł do Małego Wjelkowa, źož jo w lěśe 1875 zemrěł.

Pó swojej Arktis-jězbje jo krotki cas „wuznamny” wordował, wón jo pśednoski źaržał a jo se wót sakskego krala pśepšosył. W lěśe 1855 jo se jogo drogowański dnjownik wózjawił a engelska kralowka jo jomu za wósebne zasłužby pósćiła „Arktisku medalju”.

Pózdźej bu skóro doceła zabyty. W swójej górnołužyskej domowni jo se tam a zas wobspomnjeł w knigłach a casopisach.

Jano pśipadnje stej Mechtild a Wolfgang Opel na Měrćinka starcyłej a stej pótom slěźiłej za jogo slědami pśez poł swěta. Wónej stej rešeršěrowałej we wjele archiwach, teke w Hawaii, Kanaźe, Engelskej a Južnej Africe, stej se rozgranjałej z pótomnikami, njeznate dokumenty namakałej a nowe dopóznaśa. W pśednosku se z wjele wobrazmi ze zachadnosći a pśibytnosći wó toś tom njewšednem žywjenju Jana Awgusta

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.