„Dolnonimšćina w Bramborskej“
k Europskemu dnju rěcow
w Serbskem muzeju
26.9. zeger 18.00

Towaristwo za Dolnonimsku rěc w Bramborskej z.t. jo pśepšosony w ramiku drogujuceje wustajeńce „Co ga ma to groniś – mjeńšyna?“ w Chóśebuzu do Serbskego muzeja. Pśicyna jo źinsajšny Europski źeń rěcow. Bramborska jo jadna wót wósym zwězkowych krajow, w kótarychž regionalna rěc Dolnonimšćina swóje kórjenje ma. Wóna jo kaž serbska rěc a rěc Sintow a Romow pśez Europsku chartu regionalnych a mjénšynowych rěcow šćitana.

Astrid Flügge pśedstajijo krajne towaristwo a swóje aktiwity a zaměry. Pśewóźowana buźo wót muzikarja Ronalda Heber z Fleminga, kenž wustupujo ze swójskimi spiwami we flamskej narěcy a tradicionelnej drastwje.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.