02.06.2023, z. 11:00 wótwórjenje wustajeńskego rěda „Wšykno jo krajina – Serbski mólaŕ Jan Buk” a „Homage à Jan Buk (II): Wiźeli smy městno”; wustajeńce až do 27.08.2023

Město Cottbus/Chóśebuz pśepšosujo pśi góźbje wustajeńskego rěda „Wšykno jo krajina – Serbski mólaŕ Jan Buk” a „Homage à Jan Buk (II): Wiźeli smy městno” wutšobnje na nimsko-serbski-pólski swěźeń pětk, dnja 02. junija 2023, zeger 11:00 – 18:00 góźin.

Wjaselśo se na swětosnu góźinu w Serbskem muzeju, na serbskorěcne pśechójźowanje pó měsće, na woglěd Stareje płachtoweje gótnice a na wědomnostny forum we Wuměłstwowej hali Łužyca.

Ablauf / Wótběg / Program / Wotběh

11:00–12:00
Serbski muzej/Wendisches Museum
Młynska droga 12/Mühlenstraße 12
03046 Cottbus/Chóśebuz
Tel: 0355 794930
www.wendisches-museum.de

Swětosna góźina / Feststunde / Uroczysty akt / Swjatočna hodźina

Wuwitanje / Begrüßung / Przemówienia / Powitanje

Tobias Schick
Wušy šołta města Cottbus/Chóśebuz
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóśebuz
nadburmistrz miasta Cottbus/Chóśebuz
Wyši měšćanosta města Cottbus/Chóśebuz

Póstrowne słowa / Grußworte / Przemówienia / Postrowne słowa

Ursula Nonnemacher
zastupujuca ministaŕska prezidkenta Bramborskeje
stellvertretende Ministerpräsidentin des Landes Brandenburg
wicepremier Kraju Związkowego Brandenburgii
zastupowaca ministerska prezidentka Braniborskeje

Elżbieta Anna Polak
maršalka Lubuskego wójwodstwa
Marschallin der Woiwodschaft Lebus
marszałek województwa lubuskiego
maršalka wojewódstwa Lubuskie

Prof. Dr. habil. Wojciech Strzyżewski
rektor Uniwersity Zielona Góra
Rektor der Universität Zielona Góra
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego
rektor Uniwersity Zielona Góra

Lawdacija / Laudatio / Laudacja / Lawdacija

Christina Kliem/Kliemowa
kuratorka Serbskego muzeja
Kuratorin des Wendischen Museums
kurator Muzeum Serbołużyckiego
kuratorka Serbskeho muzeja

Moderacija / Moderation / Prowadzenie / Moderacija

Anna Kossatz-Kosel/Kosacojc-Kozelowa
zagronita za serbske nastupnosći města Cottbus/Chóśebuz
Beauftragte für sorbische/wendische Angelegenheiten der Stadt Cottbus/Chóśebuz
pełnomocnik do spraw serbołużyckich miasta Cottbus/Chóśebuz
zamołwita za serbske naležnosće města Cottbus/Choćebuz

Muzika / Musik / Muzyka / Hudźba
Gerald Schön/Šen, Gerhard Paucker
folklorny-duo „Šwicamica“
Folklore-Duo „Šwicamica“
Duet folklorystyczny „Šwicamica“
folklorny-duo „Šwicamica“

Michał Adrian Nienadowski, Maja Magdalena Kaczyńska, Hubert Łachacz, Zuzanna Karolina Rynio
Studujuce a absolwenty Instituta za muziku,Uniwersity Zielona Góra
Studierende und Absolventen des Instituts für Musik, Universität Zielona Góra
Studenci i absolwenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Studowace a absolwenty Instituta za muziku,Uniwersity Zielona Góra

12:00–13:00 Zastaranje / Verköstigung / Poczęstunek / Zastaranje
Serbski muzej/Wendisches Museum

13:00–14:00 Serbskorěcne pśechójźowanje pó měsće z woglědom triptychona Jana Buka / Sorbischer/wendischer Stadtrundgang mit Besichtigung des Jan Buck-Triptychons / Zwiedzanie miasta i tryptyku Jan Bucka z przewodnikiem serbołużyckim / Serbskorěčne wobchodźenje po měsće z wopytom triptychona Jana Buka
Start: Serbski muzej / Wendisches Museum
Werner Meschkank, kustos na wuměńku / Kustos i.R./ emerytowany kustosz / kustos na wuměnku
Peter Buck, syn wuměłca / Sohn des Künstlers / syn artysty / syn wuměłca

14:15–15:00
Stara płachtowa gótnica/Alte Segeltuchfabrik
Wilhelm-Külz-Straße 15/W. Külzowa droga 15
03046 Cottbus/Chóśebuz
Telefon: 0160 94987777

Woglědanje wustajeńce / Ausstellungsbesichtigung / Zwiedzanie wystawy / Wobhladanje wustajence
Hommage à Jan Buck (II): Wiźeli smy městno / Wir haben den Ort gesehen / Widzieliśmy miejsce / Widźeli smy městno

Zawjeźenje / Einführung / Wprowadzenie / Zawjedźenje
Prof. Dr. habil. Radosław Czarkowski
kurator, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra
Kurator, Institut für visuelle Künste, Universität Zielona Góra
Kurator, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski
kurator, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra

Pśibytne su wuměłce, ako wustajaju.
Die ausstellenden Künstler sind anwesend.
w obecności autorów wystawianych prac.
Přitomni su wuměłcy, kiž wustajeja.

15:00-17:00
Wuměłska hala Łužyca/Kunsthalle Lausitz
Güterzufuhrstraße 7/Pśiwózowańska droga 7
03046 Cottbus/Chóśebuz
Telefon: 0160 94987777
www.kunsthallelausitz.de

Wědomnostny forum / Wissenschaftliches Forum / Forum naukowe / Wědomostny forum

Wuwitanje / Begrüßung / Powitanie / Powitanje
Heiko Straehler-Pohl
kurator, Wuměłstwowa hala Łužica
Kurator, Kunsthalle Lausitz
kurator, Kunsthalle Lausitz
kurator, Wuměłstwowa hala Łužica

Podium / Podium / Panel / Podium:

Christina Bogusz
direktorka Serbskego muzeja Budyšyn, wjednistwo wustajeńskego rěda Jan Buk
Direktorin Sorbisches Museum Bautzen, Leitung der Ausstellungsreihe Jan Buck
dyrektor Muzeum Serbołużyckiego w Bautzen, dyrektor cyklu wystaw Jana Bucka
direktorka Serbskeho muzeja Budyšin, wjednistwo wustajenskeho rjada Jan Buk

Dr. Lidia Głuchowska
wuměłstwowa historikaŕka, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra,
Kunsthistorikerin, Institut für visuelle Künste, Universität Zielona Góra, wissenschafliche Leiterin des Projektes „Hommage à Jan Buck“
historyk sztuki, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor cyklu wystaw „Hommage à Jan Buck“
wuměłstwowa historikarka, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra

Prof. Dr. habil. Radosław Czarkowski
kurator, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra
Kurator, Institut für visuelle Künste, Universität Zielona Góra
kurator, Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski
kurator, Institut za wizuelne wuměłstwa, Uniwersita Zielona Góra

Prof. Dr. Jo Achermann
profesor za tśasaŕstwo, katedra Plastiske twórjenje pśi Bramborskej techniskej uniwersiśe Chóśebuz-Zły Komorow
Professor für Bildhauerei, Lehrstuhl Plastisches Gestalten an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg
Profesor rzeźby, Katedra Sztuk Plastycznych na Brandenburskim Uniwersytecie Technicznym Cottbus-Senftenberg
profesor za rězbowanje, katedra Plastiske tworjenje při Braniborskej techniskej uniwersiće Choćebuz-Zły Komorow

Dr. Małgorzata Mieczkowska
stawiznaŕka, politologowka, Uniwersita Szczecin
Historikerin, Polittologin, Universität Szczecin
stwiznarka, politilogowka, Uniwersytet Szczeciński
stawiznarka politologowka, Uniwersita Szczecin

Prof. Dr. hab. Tomasz Jaworski
historikaŕ Institut za stawizny, Uniwersita Zielona Góra
Historiker, Institut für Geschichte, Universität Zielona Góra
historyk, Instytut Historii, Uniwersytet Zielonogórski
historikar, Institut za stawizny, Uniwersita Zielona Góra

Hella Stoletzk/Stoleckojc
serbska twórjeca wuměłcowka
sorbische/wendische bildende Künstlerin
serbołużycka artystka-plastyczka
serbska tworjaca wuměłča

Christina Kliem/Kliemowa
kuratorka Serbskego muzeja
Kuratorin des Wendischen Museums
kurator Muzeum Serbołużyckiego
kuratorka Serbskeho muzeja

Moderacija / Moderation / Prowadzenie / Moderacija
Herbert Schirmer
wuměłstwo + komunikacija, žurnalist
Kunst+Kommunikation, Journalist
sztuka+komunikacja, dziennikarz
wuměłstwo+komunikacija, žurnalist

Muzika / Musik / Muzyka / Hudźba
Michał Adrian Nienadowski, Maja Magdalena Kaczyńska, Hubert Łachacz, Zuzanna Karolina Rynio
Studujuce a absolwenty Instituta za muziku Uniwersity Zielona Góra
Studierende und Absolventen des Instituts für Musik, Universität Zielona Góra
Studenci i absolwenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego
Studowace a absolwenty Instituta za muziku Uniwersity Zielona Góra

17:00-18:00: Rozgrona pśi bufeśe / Gespräche am Büfett / Rozmowy przy bufecie / Rozmołwy při bufeće
Wuměłstwowa hala Łužyca/Kunsthalle Lausitz

18:00: Zakóńcenje nimsko-serbski-pólskego swěźenja / Abschluss des Deutsch-sorbisch/wendisch-polnischen Festtages / Zakończenie uroczystości niemiecko-polsko-serbołużyckich / Zakóčenje němsko-serbski-polskeho swjedźenja
Wuměłstwowa hala Łužyca /Kunsthalle Lausitz / Wuměłstwowa hala Łužica

– Změny su móžne / Änderungen vorbehalten / Zmiany są możliwe / Změny su móžne –

Pśizjawjenje jo žycone!

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.