pětk, 12.07.2024

zeger 15.00 – 18.00

Maśo serbsku drastwu abo drastwine źěle, kenž sami wěcej njetrjebaśo abo wam wěcej njepasuju a cośo je snaź pśedaś? Abo pytaśo hyšći žedne drastwine źěle za sebje abo drugich?
Pón pśiźćo pětk, dnja 12. julija 2024, do Serbskego muzeja. How móžośo waše drastwy priwatnje na drugich dalejdaś abo sebje sami wužywane źěle serbskeje drastwy kupiś.
Gaž cośo něco pśadaś, pśizjawijośo se za to pšosym pód info@wendisches-museum.de abo telefoniski pód 0355/4944356.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.