Cytanje, stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00 z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu

Pśepšosyjomy na cytanje pód titulom
Powěsćowe-glědałkowanje
wó cartojstwje, pśezpołdnicy, lutkach a plonach
z dr. Edeltraut Radochlu a Rolfom Radochlu
stwórtk, dnja 4.11.2021 z. 15:00
w Serbskem muzeju, na Młyńskej droze 12 w Chóśebuzu

Jo to zgromadne zarědowanje Knigłarnje Žandow z.t. a Serbskego muzeja.

Cyta se w nimskej rěcy z knigłow edicije rěda “Niederlausitz – Dolna Łužyca – Sagen – powěsći”, kótarež stej awtora mjazy 2018, 2019 a 2021 w swójskem nakładnistwje wudałej. Knigły su na tom dnju w muzeju na pśedań.

Zarědowanje jo darmotne, ale pšosy se wó kulturne pósćiwanje.

Glědajśo: W muzeju płaśe aktualne epidemilogiske pśipšawy dla corona-pandemije.

Ku temje:
Pśi wopisowanju powěsćowych figurow stej se awtora koncentrěrowali
na wósebny wjazym, byśe a charakter a nic w prědnem rěźe na městnosć zjawjenja. Wónej stej kśěłej to wósebne pósołstwo wustajiś, kótarež nam łužyske powěšćowe figury až do źinsa pósrědniju. Z mudrosću pśelasćijoš carta. Zazdaśim „zła” pśezpołdnica šćita skerjej pśi rolnikaŕskem źěle pśed słyńconicu.
Lutki znanje wó něgajšnem žywjenju pjerwejšnych wobydlarjow našeje domownje. Typiske charaktery, žywjeńske nazgónjenja a žywjeńske mudrosći se
glědawkuju w našych powěsćowych póstawach Łužyce. Pśi tom awtora regionalny aspekt do seśi zwězuju we tom, až glědatej pśi wopisowanju na šyršy słowjański kulturny krejs.

Kontakt: 0355/794930; info@wendisches-museum.de; www.wendisches-museum.de

Sorbische Sagen – Lesung Radochla-A4

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.