Sammelsur(b)ium – Sorabica auf Waren / Serbske na wórach
08. Oktober 2021 – April 2022

Powšyknje znate su pšawe „serbske wóry“ kaž serbske jatšowne jajka a młoge suweniry z wobrazkami pyšnych narodnych drastwow. Mjenjej nadpadnjo něco serbskego na wórach wšednego dnja. Hyšći pórědko jo serbsko-nimska dwójorěcnosć, aby se z njeju na regionalne wósebnosći a dwě kulturnej identitiśe pokazało. Ale wótše wócko ju njepśewiźi a casy wuraznjo se wóna samo kradu sebjewědobna.

Wósebna wustajeńca „Sammelsur(b)ium – serbske na wórach“ pśedstajijo take bikulturelne a wótergi njezaměnliwe dwójorěcne wuźěłki mjazy twórjecym wuměłstwom a kičowych suwenirach, markowych wórach a wabjeńskich wuźěłkach ako tež na etiketach łužyskich artiklow – a z trajuceju wjelikeju akceptancu na błotojskich produktach. Pśi tom wuseguju zwobraznjenja serbskich narodnych drastwow. Na póglědnicach wokoło lěta 1900 a na suwenirach za turistow namakajomy je samo w pśeliš wjelikej licbje. Slěduju žedne łužyske mystiske bytosći. Wótergi su na regionalnych produktach wiźeś krotke serbske napisy. To su dotych1mest wuwześa a za wětšy źěl wěcy ku wósebnym góźbam.

Serbske na wórach ma pak dane móžnosći pśiduceje normalnosći w bikulturnej Łužycy. Trjebne gaby było, aby to domorodne ako regionalne swójne znamje se zachowało a zjawnej widobnje było. Pśeto žeńske, kótarež wšednje serbske narodne drasty nose a kenž su pśez wjele generacijow kaž samorozmějucy sobu twórili wobraz našych jsow mjazy Chóśebuzom a Budyšynom, su mjaztym ze wšednego dnja se zgubili.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

  • Funktionell

Funktionell

Technisch notwendige Cookies, die die Website zur Darstellung grundlegende Funktionalitäten benötigt.